Má phanh
Má phanh
Má phanh trước Honda Civic 1.8,2.0
Má phanh trước Toyota Vios/Limo 1.5l,Corolla Altis 1.8l
Má phanh trước GM Daewoo,Chevrolet Captiva 2.4l
Má phanh trước Mitsubishi Jolie 2.0l
Má phanh trước Toyota Innova 2.0l
Má phanh trước Toyota Zace 7KE 1.8l
Má phanh sau Honda CR-V 2.4l.Civic 1.8l
Má phanh sau Toyota Vios/Limo 1.5l,Corolla Altis 1.8l
Má phanh sau KIA Spcetra 1.6l
Má phanh sau Honda Civic 2.0l
Giá : Liên hệ
Má phanh sau Honda Civic 2.0l