Gạt mưa
Gạt mưa
Gạt mưa Aerofit Bosch
Giá : Liên hệ
Gạt mưa Aerofit Bosch
Kích thước: 26"-660mm.
  
Thay thế dễ dàng.
   Độ bền cao.
Gạt mưa Eco Bosch
Giá : Liên hệ
Gạt mưa Eco Bosch
Kích thước: 22"-550mm.
Gạt mưa Bosch Aero Twin
Giá : Liên hệ
Gạt mưa Bosch Aero Twin