Thông báo lịch nghỉ Tết 2020 – 2020 Tết Dương lịch: nghỉ từ ngày Thứ Sáu (01/01/2021) đến ngày Chủ Nhật (03/01/2021). Tết Âm Lịch: Nghỉ từ ngày Thứ Tư (10/02/2021 tức là ngày 29/12/2020 Âm lịch đến ngày Thứ Năm (18/02/2021 tức là ngày 07/01/2021 Âm lịch) Ô Tô Bình An sẽ làm thêm vào các ngày Chủ nhật sau: Ngày Chủ Nhật 13/12/2020 Ngày Chủ Nhật 27/12/2020 Ngày Chủ Nhật 10/01/2021 Ngày Chủ Nhật 24/01/2021 Ngày Chủ Nhật 07/02/2021 Trân trọng thông báo

Thông báo

V/v: lịch làm thêm các ngày Chủ Nhật và nghỉ Tết 2020 – 2021 

 Để đáp ứng nhu cầu và giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian chăm sóc xe dịp Tết, nay Ô Tô Bình An xin thông báo lịch làm thêm các ngày Chủ Nhật và lịch nghỉ Tết.

Lịch làm thêm vào các ngày Chủ Nhật:

  1. 27/12/2020 nhằm ngày 14/11/2020 Âm lịch
  2. 10/01/2021 nhằm ngày 28/11/2020 Âm lịch
  3. 24/01/2020 nhằm ngày 12/12/2020 Âm lịch
  4. 07/02/2020 nhằm ngày 26/12/2020 Âm lịch
Lịch nghỉ Tết:
  1. Tết Dương lịch: nghỉ từ ngày Thứ Sáu (01/01/2021) đến ngày Chủ Nhật (03/01/2021).
  2. Tết Âm Lịch: Nghỉ từ ngày Thứ Tư (10/02/2021 tức là ngày 29/12/2020 Âm lịch đến ngày Thứ Năm (18/02/2021 tức là ngày 07/01/2021 Âm lịch).

Trân trọng thông báo

Tin liên quan: