Bình ắc qui
Bình khô Bosch 55B24LS
Giá : Liên hệ
Bình khô Bosch 55B24LS
Xuất xứ:                 Thái Lan.
Điện tích:               12V.
Dung lượng(Ah):   45.
Dài:                         236mm.
Rộng:                     137mm.
Cao:                        300mm.
Bảo hành:              12 tháng.
Bình khô Bosch 75D23L
Giá : Liên hệ
Bình khô Bosch 75D23L
Xuất xứ:                  Thái Lan.
Điện tích:                12V.
Dung lượng(Ah):   65.
Dài:                          232mm.
Rộng:                      171mm.
Cao:                         225mm.
Bảo hành:               12 tháng.
Bình khô Bosch 80D26L
Giá : Liên hệ
Bình khô Bosch 80D26L
Xuất xứ:                 Thái Lan.
Điện tích:               12V.
Dung lượng(Ah):  70.
Dài:                         260mm.
Rộng:                     171mm.
Cao:                        225mm.
Bảo hành:              12 tháng.

Bình khô Bosch 562H25B
Giá : Liên hệ
Bình khô Bosch 562H25B
Xuất  xứ:                Thái Lan.
Điện tích:               12V.
Dung lượng(Ah):  62.
Bảo hành:             12 tháng.
Bình khô Bosch 38B19LS
Giá : Liên hệ
Bình khô Bosch 38B19LS
Xuất xứ:                  Thái Lan.
Điện tích:                12V.
Dung lượng(Ah):   35.
Dài:                         197mm.
Rộng:                      127mm.
Cao:                         200mm.
Bảo hành:               12 tháng.