Tiết kiệm đến 15% khi tham gia bảo hiểm tại Bình An
Tiết kiệm đến 15% khi tham gia bảo hiểm tại Bình An
Bảo hiểm PTI
Theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, PTI đang đứng thứ 5 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần bảo hiểm gốc và là một công ty có tốc độ tăng trưởng bình quân ổn định trong nhiều năm.Bảo hiểm ô tô là một trong những thế mạnh của PTI.Chúng tôi xin giới thiệu gói bảo hiểm vật chất thân xe.
Bảo hiểm PVI
Với phạm vi bảo vệ toàn diện,chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh chóng,chuyên nghiệp.Bảo hiểm PVI và Bosch Car Service BÌNH AN sẽ luôn đồng hành và chăm sóc chiếc xe của bạn tốt nhất.